Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Schoolgids

In de schoolgids 2023 - 2024 staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

Download hier de schoolgids. 

Hier vindt u een link naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP).