Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Activiteitencommissie

Activiteitencommissie en vrijwillige ouderbijdrage

De activiteitencommissie/ouderraad

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De ouderraad bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee leden. In oktober/november van elk jaar legt de ouderraad verantwoording af over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is in principe gratis in Nederland. Omdat niet alle activiteiten op school door de overheid worden betaald, mogen scholen een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Dit geld wordt gebruikt voor bijzondere aangelegenheden, zoals een uitje of excursie, een cadeautje met Sinterklaas of een lekkernij met Kerstmis. De bijdrage wordt samen met ouders via de medezeggenschapsraad vastgesteld. Bij de inschrijving van een kind is de school verplicht een specificatie te geven van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Stichting Leergeld

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 70 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.
Zie de website: www.leergeldsneek.nl

Leden ouderraad

Charmaine Wesselius
Ingeborg Muurling
Saschkia Warners
Wendy Bangma
Arjanne van Dijke