Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ons onderwijs

Timmermannen, directeuren, leerkrachten, advocaten, verpleegkundigen.

Als u op een reünie van uw eigen basisschool rond zou kijken, dan heeft elke klasgenoot een eigen verhaal.

Allemaal verschillende beroepen, allemaal verschillende vervolgopleidingen, maar op de basisschool allemaal in dezelfde klas.

In een klas met kinderen zitten allemaal verschillende persoonlijkheden, talenten en toekomstverhalen. Wij vinden het belangrijk dat elk kind ziet waar hij of zij goed in is of juist nog lastig vindt. Elk kind moet zich ontwikkelen om een nieuw doel te behalen, maar het doel moet voor het kind wel haalbaar zijn. Dit doel kan voor elk kind dus verschillend zijn.

Bij ons op school werkt een klas bij een vak binnen hetzelfde (sub)domein, bijvoorbeeld breuken. Doordat de kinderen allemaal binnen hetzelfde domein werken zijn de kinderen met elkaar verbonden. Maar binnen dit domein werkt elk kind op zijn eigen niveau en wordt daarbij uitgedaagd om zijn volgende doel te behalen. Sommige kinderen hebben meer tijd nodig om zich een vaardigheid eigen te maken. 

 

Andere kinderen hebben hebben aan een paar sommen genoeg om een volgende uitdaging aan te gaan. Wat dus kan betekenen dat een kind sneller of langzamer door de leerstof heen gaat. Dit kan per domein of per vak heel verschillend zijn voor een kind.

Kortom…wij proberen elk kind in zijn waarde te laten, maar wel uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

Op de Reinbôge willen we dat alle leerlingen met plezier naar school gaan, zich er veilig en gezien voelen.
Ook de meer-en hoogbegaafde leerling. Voor deze leerlingen zijn er de volgende mogelijkheden voor een passend aanbod binnen onze school en onze stichting:
De eerste stap die school neemt, is het signaleren: het (h)erkennen van (mogelijk) (hoog) begaafde leerlingen d.m.v. een signaleringsinstrument, maar ook kijken naar mogelijke kenmerken; bij het intakegesprek en in de jaren erna. Op basis hiervan kan een vermoeden worden uitgesproken m.b.t. meer- en hoogbegaafdheid. Van daaruit stellen we de onderwijsbehoeften van de leerling vast:
In de klas spelen we in op verschillen in leertempo, leervoorkeur, interesse en leerpotentieel en bieden zo nodig de basisstof compact aan, zodat er tijd is voor verdiepen en verbreden van de lesstof.
Daarnaast kunnen we een aanvullend aanbod inzetten wat gericht is op leermotivatie, fouten durven maken en het leren leren. Ook kunnen deze leerlingen bij thematisch of projectmatig werk opdrachten doen die het analyserende, creërende en evaluerende denken motiveren.
Het kan zijn dat dit niet voldoende is of voldoende realiseerbaar is in de groep. Er kan dan gezocht worden naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld:
  • Een aparte groep in de school voor peer contact; 1 uur tot een dagdeel per week.
  • Talentenmiddag op school,
  • Groepsoverstijgend rekenen- taal- en spelling
  • Versnellen (een klas overslaan of vanuit instroom door naar groep 2).
Daarnaast kan het Expertisecentrum van Kyk school de volgende opties bieden:
  • Een hoogbegaafdheidspecialist die de leerkracht en/of de leerling kan begeleiden en advies kan geven over   passend onderwijs aan deze leerling (en).
  • Onderzoek door een orthopedagoog
  • Deelname aan het bovenschoolse Leerlab in Sneek, Harlingen of Lemmer 1 dag(deel) in de week. Zie Leerlabfolder voor meer informatie.