Praktische info

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'

Team de Reinbôge

team

Dit schooljaar 2022-2023  zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

Groep 1/2 

Maandag t/m donderdag: juf Tiny Wester,  Tiny.Wester@KYKscholen.nl

Vrijdag: juf Alie Hof

Groep 3/4

Maandag tot en met vrijdag: juf Marye de Vries, Marye.DeVries@KYKscholen.nl

Groep 5/6

Maandag t/m woensdag: juf...

Meer over 'Team de Reinbôge'

Schooltijden

foto5

Op onze school werken we met een continurooster. We lunchen dus op school.

De schooltijden van het continurooster zijn:.

- ochtend : 8.30-12.00 uur

- middag : 12.30 -14.15 uur

 

- gr. 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van 8.30 -14.15 uur naar school.

De lunchpauze op...

Meer over 'Schooltijden'

Vakantieregeling

foto6

Vakanties:

Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart
Pasen 7 t/m 10 april
Koningsdag 27 april
Meivakantie 24 april t/m 5 mei
Hemelvaartvakantie 18 t/m 19 mei
Pinksteren 29 mei
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september

Studiedagen:
Maandag...

Meer over 'Vakantieregeling'

Schoolafspraken

foto11

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we doordat de leerkrachten voor schooltijd en in de pauze...

Meer over 'Schoolafspraken '

Aanmelden van uw kind

foto2

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school dan kunt u contact opnemen met de locatie coördinator mevrouw Doutsen Jellesma 0514 551395/ info.Reinboge@KYKscholen.nl

Zij bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating gaat.

 

 

 

 

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)

 

 

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

Jouw kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0514 - 551395.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Jouw kind ziekmelden'

Schoolbeleid en Praktische zaken

foto3

Na de invoering van de algemene verordening gegevensbescherming vragen wij u regelmatig toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto en film) waar uw kind op staat. Mocht u tussentijds hierin een wijziging willen aanbrengen, dan kunt u daarvoor bij de leerkracht van uw kind terecht. Ook...

Meer over 'Schoolbeleid en Praktische zaken'