Praktische info

Onderwijsteam 1

Logo Gearhing OT1

Onderwijsteam 1

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico's van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 25 scholen zijn geclusterd in zeven onderwijsteams, met per onderwijsteam één directeur. De medewerkers in de...

Meer over 'Onderwijsteam 1'

Team de Reinbôge

Foto knip team Bantega

Dit schooljaar 2021 - 2022  zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

  • Groep 1/2 

            - Maandag t/m donderdag: juf Tiny Wester,  tiny.wester@gearhing.net

            - Vrijdag: juf Alie Hof

  • Groep 3/4/5 

           - Maandag tot en met vrijdag: juf Marye de...

Meer over 'Team de Reinbôge'

Schooltijden

foto5

Op onze school werken we met een continurooster. We lunchen dus op school.

De schooltijden van het continurooster zijn:.

- ochtend : 8.30-12.00 uur

- middag : 12.30 -14.15 uur

 

- gr. 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij.

- gr. 5 t/m. 8 gaan alle dagen van 8.30 -14.15 uur naar school.

De lunchpauze op...

Meer over 'Schooltijden'

Vakantieregeling

foto6

Vakanties 2021-2022

Zomervakantie 2021: 12 juli t/m 20 aug. 2021
Herfstvakantie:  18 okt. t/m 22 okt. 2021
Kerstvakantie:  27 dec. 2021 t/m 7 jan. 2022
Voorjaarsvakantie:  21 febr. t/m 25 febr. 2022
Goede Vrijdag en Pasen:  15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie:  25 april t/m 6 mei...

Meer over 'Vakantieregeling'

Schoolafspraken

foto11

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen in en rond de school.
Daarom zijn er duidelijke regels, een veilige speelomgeving en een schoolgebouw dat aan alle veiligheidseisen voldoet.
De veiligheid rond de school versterken we doordat de leerkrachten voor schooltijd en in de pauze...

Meer over 'Schoolafspraken '

Aanmelden van uw kind

foto2

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school dan kunt u contact opnemen met de locatie coördinator mevrouw Doutsen Jellesma 0514 551395/ reinbogebantega@gearhing.net. Zij bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating gaat.

 

 

 

 

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)

 

 

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

Jouw kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0514 - 551395.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Jouw kind ziekmelden'

Schoolbeleid en Praktische zaken

foto3

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met het laatste nieuws.
Op onze website staat algemene informatie over de school, waaronder onze schoolgids en nieuwsbrieven. Ook plaatsen we regelmatig foto ́s van activiteiten.

Contact met ouders

Vier keer  per jaar krijgen de ouders de gelegenheid om...

Meer over 'Schoolbeleid en Praktische zaken'