Ons schoolprofiel

foto1

Visie - ons schoolprofiel

 

Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept.

De Reinbôge in Bantega heeft gekozen voor het uitwerken van een kunst- en cultuurprofiel. Daarnaast zijn zij zich aan het oriënteren op ‘ Boeiend Onderwijs’. Onderwijs moet betekenisvol zijn en de leermotivatie van kinderen boeien.

De Wynbrekker in Oosterzee heeft het I(nternational) P(rimary) C(urriculum) gekozen als speerpunt. Dit curriculum integreert alle zaak- en creatieve vakken. Fantastisch leren, fantastisch lesgeven en veel plezier is de basis van IPC.

De Twa yn Ien in Echtenerbrug ontwikkelt ‘ Gepersonaliseerd Leren’. Dit houdt in dat het onderwijs beter op maat wordt aangeboden. Het leerproces van de leerlingen is hierbij het uitgangspunt.

Alle scholen vinden bovendien het aanleren van de Engelse taal zo belangrijk dat er al vanaf groep 1 Engelse les gegeven wordt m.b.v. de methode “Groove me”.

 

In het bestand leest u op welke wijze onze school vormgeeft aan het onderwijs en de opvoeding van de kinderen.