Team de Reinbôge

team

Dit schooljaar 2022-2023  zijn de groepen en leerkrachten als volgt verdeeld:

Groep 1/2 

Maandag t/m donderdag: juf Tiny Wester,  Tiny.Wester@KYKscholen.nl

Vrijdag: juf Alie Hof

Groep 3/4

Maandag tot en met vrijdag: juf Marye de Vries, Marye.DeVries@KYKscholen.nl

Groep 5/6

Maandag t/m woensdag: juf Jitske Jitske.Temming@KYKscholen.nl

Donderdag en vrijdag: juf Akkelien Akkelien.Bijma@KYKscholen.nl

Groep 7/8

Maandag: juf Doutsen Doutsen.Jellesma@KYKscholen.nl

Dinsdag t/m vrijdag: juf Gerbrich Gerbrich.Talsma@KYKscholen.nl

Onderwijsassistent: Juf Merlijn Booms. Zij is in verschillende groepen ter ondersteuning aanwezig.

Locatie coördinator: Doutsen Jellesma, Doutsen.Jellesma@KYKscholen.nl

Coördinator Onderwijs en Zorg: Tjenkje Haagsma,Tjenkje.Haagsma@KYKscholen.nl

Interim directeur Onderwijsteam 1: Annie Schotanus, Annie.Bosscha@KYKscholen.nl