Ouders

Nieuwsbrieven

uil

 

Vanaf januari 2022 gebruiken we Parro als informatievoorziening. 

 

Meer over 'Nieuwsbrieven'

Schoolgids

schoolgids

In de schoolgids 2022 - 2023 staan de belangrijke zaken over de school, zoals: beleidszaken,
zorg voor de leerlingen, onderwijskundige ontwikkeling en opbrengsten.

 

Download hier de schoolgids. 

Hier vindt u een link naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Meer over 'Schoolgids'

Ons schoolprofiel

foto1

Visie - ons schoolprofiel

 

Binnen het onderwijsteam is er een gezamenlijk schoolprofiel ontwikkeld. Het onderwijs is hierdoor volledig op elkaar afgestemd. Wel hebben de drie scholen een eigen plus-concept.

De Reinbôge in Bantega heeft gekozen voor het uitwerken van een kunst- en cultuurprofiel....

Meer over 'Ons schoolprofiel'

Medezeggenschapsraad

MR kleurrijk

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is het officiële schoolorgaan voor overleg met directie, bestuur, ouders en de leerkrachten. De medezeggenschapsraad kan de directie adviseren bij het nemen van bepaalde besluiten. Soms kan een besluit alleen maar worden genomen als de...

Meer over 'Medezeggenschapsraad'

Activiteitencommissie en vrijwillige bijdrage

20191002 111654

Ouderraad en ouderbijdrage

De ouderraad

Op iedere school is een groepje ouders die samen met de leerkrachten verschillende extra binnen- en buitenschoolse activiteiten organiseert. De ouderraad bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris, een penningmeester en twee leden. In...

Meer over 'Activiteitencommissie en vrijwillige bijdrage'

Aanmelden van uw kind

foto2

Wanneer u uw kind wilt aanmelden op onze school dan kunt u contact opnemen met de locatie coördinator mevrouw Doutsen Jellesma 0514 551395/ info.Reinboge@KYKscholen.nl

Zij bespreekt graag met u hoe de aanmelding en toelating gaat.

 

 

 

 

Aanmelding van uw kind (uit:Schoolgids OT1)

 

 

Meer over 'Aanmelden van uw kind'

Leerplicht en verlof

LOGOalleschooldagennaarschool

Vrijstelling van onderwijs

Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Als een kind 5 jaar is, is het leerplichtig.
Dat betekent dat een kind dan naar school moet en gedurende de basisschooltijd deelneemt aan het onderwijs.
Er zijn echter enkele uitzonderingen waarop een leerling vrijstelling kan...

Meer over 'Leerplicht en verlof'

Jouw kind ziekmelden

ziek

Wanneer jouw kind niet op school kan komen, geef dat dan tussen 8.00 uur en 8.15 uur telefonisch door via 0514 - 551395.
Wanneer een kind zonder afmelding afwezig is, neemt de leerkracht contact met de ouders op.

Meer over 'Jouw kind ziekmelden'