Groep 7/8

7.8

Juf Doutsen en juf Gerbrich zijn de juffen van groep 7/8.

Op Facebook & Parro leest u ook nieuws over onze klas.

Zie voor de link het item "Nieuws".