Groep 4/5

20190920 134409

Meester Simon is de meester van groep 4/5. 

Laatste nieuws groep 4/5.

Ook in groep 4 en 5 zijn we alweer hard aan de slag! Met de nieuwe tablets in de klas werken we hier als een speer. In het begin waren die grote tablets best nog wel even wennen, maar het lijkt nu alsof het nooit anders is geweest.

Voor groep 4 zijn veel dingen nieuw. Begrijpend lezen komt voor het eerst aan bod, woordenschat is nieuw en ook met het vak spelling maken de kinderen uit groep 4 kennis. Iedere week wordt een nieuwe spellingscategorie met bijbehorende regel aangeleerd, zo kennen wij nu al het hakwoord, zingwoord, luchtwoord en eer-oor-eur-woord.

Groep 5 is weer hard aan het oefenen met de tafels. Zij krijgen iedere week huiswerk mee om te oefenen voor de tafeltoets die elke maandagochtend afgenomen wordt. Daarnaast is groep 5 op vrijdagmiddag druk bezig met programmeren. Door middel van het programma Bomberbot, leert groep 5 hoe ze een robot door verschillende levels moet programmeren. Hierbij gaat het niet alleen om het programmeren, maar leren de kinderen ook termen, zoals ‘sequenties’ en ‘loops’ en wordt er geoefend met verschillende vormen van programmeren, zoals online of unplugged (zonder ICT).

Eens in de twee weken op maandag krijgen wij bezoek van juf Renske. Zij verzorgt vanuit het Toanhûs muzieklessen aan groep 4 en 5. Er worden verschillende liedjes geleerd met bijpassende dansen en bewegingen. Ook het bespelen van instrumenten in samenhang met ritmespellen wordt iedere keer fanatiek beoefend. Niet alleen wordt er bewogen en gezongen, ook leert juf Renske ons een heleboel over muzieknoten en instrumenten, erg interessant.

Volg groep 4 en 5 op Klasbord!

Niet alleen in de nieuwsbrief en op Facebook staat wat wij doen op school. Ook in de app Klasbord kun je groep 4 en 5 volgen met alle dingen die ze doen. Download de app of ga naar de website van Klasbord. Maak een account aan en meld je aan met de aanmeldcode (ZGW-SE6). Na het accepteren mis je niets meer van wat er allemaal gebeurd in groep 4 en 5!

Groetjes van de Leeuwen-reken,

puntenverdienende boerenpuppy koningen en kittens… en meester Simon

Op Facebook leest u ook nieuws over onze klas.

Zie voor de link het item "Nieuws".