Directie & adressen

Beste (toekomstige) ouders,

Voor ons al zo gewoon dat we er niet altijd meer bij stilstaan. Daarom misschien wel goed om nog even uit te leggen hoe we werken en waarom de directeur ’s ochtends niet aan het hek staat. Of eigenlijk zelfs nauwelijks zichtbaar is.

De scholen die vallen onder Onderwijsteam 1 (OT1 afgekort) zijn Abbs de Reinbôge in Bantega en obs Twa Yn Ien in Echtenerbrug.. De OT1 scholen werken met 1 directeur maar de teams zijn ‘geheel zelfsturend’. De teams regelen alle zaken rondom het onderwijs met elkaar. De scholenkoepel KYK heeft namelijk als visie dat leerkrachten professionals zijn, die zoveel mogelijk de inhoud en organisatie van hun eigen vak moeten kunnen bepalen. Omdat zij dat het beste weten. De rol van een directeur is hierin ondersteunend. Die helpt het mogelijk maken van het uitvoeren van het werk van de leerkrachten en teams.

Een directeur is er daarom vooral voor de leerkrachten. En de leerkrachten zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders. Zo houden we de lijntjes ook kort. Teams, leerkrachten, hebben een grote beslissingsbevoegdheid en overleggen alleen bij twijfel met de directeur. Daarnaast zijn zij inhoudelijk veelal goed op de hoogte van beleid, financiën en processen. Dat maakt dat het team zelfstandig kan handelen en er geen tijd gaat zitten in allerlei onnodige overleggen, vergaderingen of extra papierwerk.

Een directeur hoeft daarom veel minder aanwezig te zijn. Betekent ook dat die uren, uren voor de kinderen zijn.

Werken op een school van KyK betekent voor een team veel vrijheid om het beste te kunnen doen voor hun leerlingen maar ook de verantwoordelijkheid om dat te doen. Daarom is er wel een directeur aangesteld. Het is fijn als er iemand is die overzicht heeft maar ook de uiteindelijke aansprakelijkheid draagt.

Voor u als ouder is dat misschien even wennen. Zeker als u verwacht dat, net als vroeger, een directeur altijd aanwezig is, bij het hek staat, ouderavonden opent…. We merken ook dat de afstand soms wel heel groot wordt en dat (nieuwe) ouders vaak helemaal niet meer weten wie de directeur is. Aan de ene kant goed, dat is ook onze visie, maar aan de andere kant wil je als ouder ook weten met wie je te maken hebt als het gaat om de eindverantwoordelijkheid van de scholen en/of het maken van een afspraak.

adressen

Directie:
Annie Schotanus is directeur van Onderwijsteam 1, waar ook onze school deel van uit maakt. Zij is te bereiken via Annie.Bosscha@KYKscholen.nl 

Locatiecoördinator:
Hebt u vragen van algemene aard, dan kunt u contact opnemen met Doutsen Jellesma. Zij is locatiecoördinator van onze school en te bereiken via tel: 0514-551395 of info.Reinboge@kykscholen.nl 

KyK (servicebureau)
Brédyk 4
8601 ZD Sneek

0515-745090
www.kykscholen.nl
nfo@kykscholen.nl

Vertrouwenspersoon:
Mevrouw R. Miedema, r.miedema@ggdfryslan.nl 

Vertrouwensinspecteurs:
0900-1113111

Landelijke klachtencommissie:
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
030-2809590
www.onderwijsgeschillen.nl
info@onderwijsgeschillen.nl

GGD Friesland:
088-2299444
www.ggdfryslan.nl
jgz@ggdfryslan.nl